קישורים נוספים

מידות וכמויות
מצב צבירה רביעי - פלסמה
מסה תקנית.
גופי מדידה תקניים
מסה ומשקל
כיול כלי - נפח
נושאת מטוסים - צפיפות
ציפה ושקיעה
ציפה ושקיעה - ניסוי עם ביצים
משקלך בפלנטות אחרות
גופים מכוכב אחר
חקר מבנה האטום
בניית מודל ליסוד
שעשועונים - חומרים
שעשועונים - מסה
שעשועונים - נפח


צומת בני דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600, טלפון 7613777-09 פקס 7962771-09
צור קשר ודווח על תקלות, חומרי הלמידה נכתבו ופותחו ע"י מרב יקיר ותמי דסה- מורות למדעים
כל הזכויות שמורות לקרית חינוך דרור 2003© הקמה, צוות אתר דרור