ראשי מפת אתר צור קשר

פריטים המוגבלים בזמן השאלה

* קלטות וידיאו, קלטות שמע ותקליטורים ניתנים להשאלה ל-48 שעות בלבד.
פריטים אלה ניתנים להשאלה אך ורק לתלמידי המגמה לאומניות הקולנוע, המוסיקה והמחול.
תלמידים אחרים הנזקקים לפריטים אלה לצורך כתיבת עבודה, יתבקשו להביא לכך אישור מהמורה.
* כתבי עת ניתנים להשאלה למשך של 24 שעות, רק לצורכי כתיבת עבודות.
* ספרים שמורים ניתנים להשאלה ל-48 שעות בלבד.
* תלמידים שיאחרו להחזיר את הפריטים שלגביהם יש הגבלת שעות - ייחסמו ולא יוכלו להשאיל פריטים דומים בעתיד.

חזרה לנהלים
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2020