16.1.2018
סיום מחצית א' וחלוקת תעודות
---------------------
ביום חמישי, 18.1 יחולקו תעודות מחצית א' להלן סדר היום:
8:45 שיעורים על פי המערכת.
10:45 חלוקת תעודות.
12:15 פיזור מוקדם.
יום א', 21.1 תחילת מחצית ב'.
המערכות מעודכנות באתרים השכבתיים.


16.1.2018
פורסמה מערכת מחצית ב'
לכל חדשות דרור