2.12.2017
הרשמה לסיור בגוש עציון - הסיור יערך ביום חמישי, 4.1.18


9.11.2017
שעות האיסוף ללימודים ביום שישי -בהודעות מתחת ליומן אירועים במדור חטיבה עליונה
לכל חדשות דרור