חדשות השכבה24.1.2020
פורסמה מערכת מחצית ב'
ימי הולדת

2.6:
טאול כהן איטן
כהן טליה
4.6:
אלון נופר
נקאש יאיר
שינפלד אורי
5.6:
הולדשטיין סיוון
קטרי ריף
6.6:
בן חמו מתן
ברנס יעל
מוגרבי שירז

שנת לימודים תש"פ 2020-2019

עודכן ב:13/2/2020

דבר המקשרת

סיכום שבועי - מקשרת השכבה 13/2/2020
אישור יציאה למסע - להחתים הורים - לחץ
דבר המקשרת - שבועות קודמים: