ימי הולדת

6.8:
מסרנו עמרי
8.8:
נחום איתמר
9.8:
פרוסט יוקי
10.8:
באומן הדרי
שבי כפיר

שנת הלימודים תשפ"א

רשימות ספרים לקראת תשפא

חלוקת ספרי לימוד בבית הספר החל מ 30.7.20 - לפי שכבות ושמות
כל הרשימות
שכבת ח'

שנת לימודים תש"פ 2020-2019

עודכן ב:13/2/2020

דבר המקשרת

סיכום שבועי - מקשרת השכבה 13/2/2020
אישור יציאה למסע - להחתים הורים - לחץ
דבר המקשרת - שבועות קודמים: