שנת תשפ"א

הזמנה לשיתוף - זימון לשיח משותף עם הורים וסגל
הסעות - איסופים ל"דררור"
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים
שעות הלימוד וההפסקות בלמידה מקרוב ומרחוק
קוד לבוש
קוד התנהגות בשיעורים סינכרוניים - זום
מכתב להורים ולתלמידים - פתיחת שנה
בדרור מקפידים ממ"ש - כללים בימי קורונה

ספרי לימוד תשפ"א

לפנכם שלוש אפשרויות לרכישת ספרים