ימי הולדת

2.6:
דני רוי
חלילי יהונתן
4.6:
גראפי אוריה
יניב אמילי
שחם שני
5.6:
מזור אלמוג

22/4/2020 עד החזרה לשגרה..

הפעילות והאירועים מעודכנים רק באתר לימי קורונה
לוח אירועים ופעיליות בימי קורונה מעודכן בדף השכבתי המקוון

עדכון שבועי מקשר השכבה - אודי ג'רמון

עודכן: 7.2.2020

דבר מקשר השכבה -13.2.2020

דבר מקשר השכבה -07.2.2020
דבר מקשר השכבה -31.1.2020
דבר מקשר השכבה -24.1.2020
ציוני הגשה לבחינות בגרות מועד חורף מפורסמים במדור לימודים -

בגרות מועד חורף

פורסמו ציוני הגשה בהיסטוריה
הרשמה להסעות במדור "בחינות בגרות - עמוד ראשי" 27.1.2020

מסלול לומד עצמאי בתנך - נוהל פרטים והרשמה


תקציר מצגת הרצאה להורים - גיוס לצה"ל- לחץ כאן לפרטים עודכן בתאריך 24.1.2020

מערכת שעות מחצית ב' תש"פ

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע של ה 26.1.2020 - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40


היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תש"פ, 2020-2019

במדור חטיבה עליונה

מערכת תעודכן ביום ד

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה