חדשות השכבה

31.3.2019
הרשמה להסעות ליום שישי ממדור הסעות בעמוד הראשי




ימי הולדת

19.6:
עפרון נועם
20.6:
פיינמסר יהונתן
פרינטה יותם
22.6:
פרקש עומר
פרקש עינבר
24.6:
זגדון רואי

לוח חזרות שכבת י"בעודכן ב 21.4.19

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

לו"ז פעילות עד סוף השנה

הסעות

הסעות בימי שישי, הסעות לבחינות ושעות איסוף בכל יום

מועד ב'

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון - שנת הלימודים תשע"ט

עודכן בתאריך 1.12.18

28.5.2019 - מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד



דבר המקשרת ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה 4-8.11.18
עודכן בתאריך 2.11.18
דבר המקשרת: ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה..מנשר להורים ולתלמידים
שכבת י"ב - לו"ז פעילות השבוע החל ב 28.10.18 עודכן בתאריך 27.10.18

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה

מבדקים מעודכנים: 22.10.2018
מבדק לירון כנעני בכר

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת י"ב
עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40