ימי הולדת

18.12:
גרציאני אלון
מזון אלנוי
19.12:
גוילי טל
20.12:
זאנה רוני
למפרט מור
22.12:
יוסף ליטל

עודכן בתאריך 15.12.18

לוח זמנים בחינת מתכונת באנגלית

לקראת תשע"ט

רשימת ספרים ומידע נוסף במדור חטיבה עליונה.

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת יא
עודכן בתאריך 30.8.18

מערכת שעות מחצית א' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40טפסים ומידע

עודכן בתאריך 19.11.18
יום מקוון שכבת י"א, 25.11.18