חדשות השכבה

8.9.2016
לנבחנים בבחינות בגרות - שימו לב שיש להירשם להסעות עבור חלק מבחינות הבגרות.


ימי הולדת

19.8:
מיכאליאן גבריאל
מיכאליאן סיוון
רז מתן
21.8:
אפטרוט טל
מדרי אלה
22.8:
תייאר שקד
תמוז דניאל
23.8:
ספקטור דקל
ספקטור רביד

מערך התפקידים תשע"ז

מערך התפקידים בשכבת י"א

טפסים ונהלים


טופס - התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
טופס סגנונות למידה
לוח פעילויות, מבחנים ואירועים
בפורמט word לוח תכנון שבועי לתלמידים
בפורמט גיליון

בגרות קיץ 2017 - נוהל ערעורים על ציון שנתי, טופס ערעורים מידע והרשמה להסעות, שעות איסוף - מידע זה במדור חטיבה עליונה!

היסעים

איסופי תלמידים בהסעות
עודכן בתאריך 25.1.17

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ז

לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:40 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40
י"א 14


עודכן בתאריך 25.5.16

שונות

סיכום פעילות - מחוייבות חברתית קהילתית
עודכן בתאריך 19.1.16