חדשות השכבהימי הולדת

28.1:
דני נויה
סיטיון עדי
פלדמן רואי
רוטשילד טליה
30.1:
בניטה גפן
רפפורט אריאל
1.2:
טרייסמן איתמר
קורן יונתן
2.2:
זיו יהלי
זיו עילאי
מסיקה יובל
3.2:
סעד יונתן
סעד יעל

עודכן בתאריך 27.1.2020

שנת תשפ"איוצרת הכרזה: שיר הרבון

*סרטון ממגמת מדעי הסביבה
*לכל התלמידים ולכל המורים בדרור..


אקדמיה ב"דרור" - פרטים
מערכת שעות

תקשוב- וסיוע בבעיות

הפסקות ושיעורים

הסעות

השכלה כללית

מעורבות חברתית

סגל השכבה

שעות קבלת הורים- מורים


המערכת לימי שיגרה הועברה למדור חטיבה עליונה