ימי הולדת

19.6:
כספרי מיכל
קורן רותם
20.6:
חדד נועה
חי יונתן
לב-נאור יובל
לב-נאור ליאור
23.6:
בוצר גלי
24.6:
טל טרלו נועם
צראף אור

מבדקים

מבדק בתיאוריה מועד ב

לו"ז שבוע אחרון ללימודים

תלמידים יקרים, לא ייאמן... אבל הגענו לשבוע האחרון לשנת הלימודים. הנה מה שמתוכנן לנו השבוע:
יום א' - יום לימודים רגיל לפי המערכת מ730 עד לשעה 12:15.
תלמידי קולנוע חברתי נבחנים בשעות אלה בהערכה חלופית.
בשעה 17:00-21:00 - ערב גאלה אמנויות!
כל תלמידי מגמות האמנות בשכבה מציגים את התוצרים ברחבי בית-הספר. כולם מוזמנים!
יום ב' - יום תגבורים למבחן לתאוריה עד לשעה 12:15. נוכחות חובה!
המחנכים יעדכנו בקבוצות על החלוקה ועל החדרים בהם יתקיימו התגבורים.
יום ג' - מבחן התאוריה - כל כיתה מתבקשת לבדוק מול המחנך/ת את שעת המבחן שלה ואת מיקום החדר.
פרט למבחן התאוריה לא יתקיימו לימודים לפי המערכת באותו יום.
יום ד' - יום מד"א - יום לימודים מלא, 8:45-15:40.
בערב, בשעה 20:00, טקס מצטיינים.
יום ה' - יום אחרון לשנת הלימודים!
חלוקת תעודות בכיתות החינוך.
סיום יום הלימודים בשעה 10:15.

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

פעילויות ויוזמות

תאריך עדכון: 16.5.2019 עודכן בתאריך 2.6.19

מבחנים ומבדקים

מבדק בתעבורה

הפעילויות שלנו

עודכן בתאריך 2.5.19 אלבום השכבה
המצגת המלאה מאסיפת ההורים ובה עיקרי הדברים אשר עלו

סיור שכבתי - 31.1.19 מידע על החויות מהיום
סיור בנושא אני ביחס למדינה
עודכן בתאריך 26.1.19 מכתב להורים - סיום מחצית
ממני אליכם, מנשר להורים ולתלמידים - דבר המקשרת

המחנכים וסגל השכבה

השכלה כללית


הורים יקרים, אנא הזדרזו לשלם עבור לסל תרבות קישור למערכת תשלומים ומידע נוסף שנת לימודים מוצלחת

רשימת ספרים ומידע נוסף במדור חטיבה עליונה.

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019


שימוש לב:
בלשון יש לרכוש ספר לימוד: 1. ספר בשביל הטקסט - שרי הוצאה לאור
2. סביבת לימוד דיגיטלית בלשון של מט"ח - התשלום יעשה ישירות מול

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


רשימת ספרי לימוד - שכבת י

תקשוב - רכישות והנחיות

התקנה c#
התקנה לתכנות אינטרנט
דרייברים לתלמידי אינטרנט - גישה למסד נתונים

לפני ביצוע הרכישה של הסביבה בלשון וביצוע משימות מתוקשבות חובה להצטיד בשם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
שיחזור:
בטלפון: מוקד תמיכה
03-9298888
או

שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש בקישור הבא:
בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
מצגת הסבר לשחזור הססמה
כתבו את שם המשתמש והססמה במקום נגיש כגון: בטלפון הנייד כאחד מאנשי הקשר או בפתיקית. הססמה האחידה משמשת לכניסה לבחינות ולספרים וסביבות למידה ומבחנים
חובה להיכנס בסמל הינשוף
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח

תלמידים יקרים, עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.
בנוסף מהשבוע הבא תקבלו עבודות ותרגילים שיחייבו אתכם לדעת מהי הססמה.

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח

עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40


עודכן 3.4.19

מחפשים את אלסקה - משימה מתוקשבת בספרות, 2.4.19

פורים בדרור- תמונות ופעילות תרומה לקהילה חטיבה עליונה

עבודות ומבדקים

עודכן 26.3.19

מבדק בתעבורה

חינוך תעבורתי

הצטרפות לכיתה עם הדואר הארגוני

רכישת סביבת למידה בלשון - הודעה חשובה להורים ולתלמידים