ימי הולדת

26.10:
אורן יעל שי
בנבסט יובל
גררו סיון
יפת מעיין
27.10:
עמפלי זהר
29.10:
קרצמר גבריאל
30.10:
סבריאגו גאיה
31.10:
וינברגר אלה ישראלה
1.11:
בנדק רועי
קטרי עילם

עודכן בתאריך 24.10.2020

שנת תשפ"א

מערכת שעות

תקשוב- וסיוע בבעיות

הפסקות ושיעורים

לוח אירועים

הסעות

השכלה כללית

מעורבות חברתית

סגל השכבה


מידע כללי

הסגל שלנו
מגמות וצירופים אפשריים בתשפ"א
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים


קורסים השכלה כללית

בחירת קורסים, פרטים והרשמה
כניסה לבית הספר מחייבת הצהרת בריאות יומית - נא להקפיד למלא הצהרת בריאות יומית במשוב!

קוד ההתנהגות במפגשים בדרור ובשיעורים בזום

קוד לבוש
קוד התנהגות בשיעורים סינכרוניים - זום
בדרור מקפידים ממ"ש - כללים בימי קורונה


מערכת שעות קבועה בימי שיגרה למחצית א' תשפ"א

מיקום הכיתות

מערכת שעות למחצית א' בימי שגרה - תשפ"א ( לא בימי סגר)
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

רשימות ספרים

רשימת ספרי לימוד במדור חטיבה עליונה

תקשוב - רכישות והנחיות

לפני ביצוע הרכישה של הסביבה בלשון וביצוע משימות מתוקשבות חובה להצטיד בשם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
שיחזור:
בטלפון: מוקד תמיכה
03-9298888
או

שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש בקישור הבא:
בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
מצגת הסבר לשחזור הססמה
כתבו את שם המשתמש והססמה במקום נגיש כגון: בטלפון הנייד כאחד מאנשי הקשר או בפתיקית. הססמה האחידה משמשת לכניסה לבחינות ולספרים וסביבות למידה ומבחנים
חובה להיכנס בסמל הינשוף
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח

תלמידים יקרים, עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


עודכן בתאריך 31.8.2020
הסעות - איסופים ל"דררור"

טפסים שיש להביא למפגש הכיתתי חתומים על ידי ההורים

נא למלא ולהביא למפגש הכיתתי בבית הספר את הטפסים הבאים חתומים על ידי ההורים:
ערבון השאלת ספרים בספרייה - מידעת (צי'ק ביטחון) - (רק לתלמידים חדשים בדרור שלא למדו בחטיבת הביניים דרור -לא מסרו בהרשמה לכיתה ז')
אישור ויתור סודיות
אישור השתתפות בפעילות תקשוב
אישור שמירת קשר - להורים גרושים
ועדת רווחה - הנחות בתשלומים

אישור יציאה קבוע מבית הספר
•עולה חדש/תושב חוזר יצרף טופס "בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים המעיד על שנות השהייה בחו"ל.שונות

אתר המעבר לחטיבה עליונה הסעות - תחנות ושעות איסופים ל"דרור"
מכתב להורים ולתלמידים - פתיחת שנה
היום הראשון ללימודים: היכן אני לומד? מיקום כיתות וחדרים
שעות הלימוד וההפסקות בלמידה מקרוב ומרחוק
היעדרות מורים ושינויים בשיעורים


הסגל שלנו

התקנה c#
התקנה לתכנות אינטרנט
דרייברים לתלמידי אינטרנט - גישה למסד נתונים

-----