תרגיל למידה בשעת חירום ארצי -יום א' , 18.2.18 כניסה לתרגיל

יום מקוון שכבת ח

שכבת ח'

תלמידים יקרים, בוקר טוב, 
יום מקוון -יום ב', תאריך: 19.2.18 

יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן: 
• התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת תוך יישום מיומנויות ולמידה עצמאית. 
• הפעלת תכנית של "חינוך לחירום", המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות באשר למצבי חירום שונים, על מנת ליצור "תרבות של מוכנות".
התלמידים ימלאו דו"ח נוכחות, יבצעו מטלות לימודיות וימלאו משוב.
יום זה הינו יום לימודים מן המניין. תלמיד אשר לא יבצע את המשימות, יום זה יחשב כהיעדרות מבית הספר.

 במהלך היום המקוון הראשון בצעתם מטלות בנושא 70 שנה למדינת ישראל,  בהצלחה!

במסגרת שיעור חינוך נחשפתם ללוח השיתופי- פאדלט שבו כל קבוצה בחרה נושא המעניין אותה.  

ביום מקוון זה תתמקדו בנושא שבחרתם.

קראו את ההנחיות ופעלו על פיהן.

את המטלות שתבצעו עליכם להגיש בקלסר חצי שקוף הכולל:
עמוד שער – נושא העבודה, שמות חברי הקבוצה, שם המחנך, תאריך הגשה

חלק א'
שעה: 09:00-08:30 
מלאו דוח נוכחות שעה: 9:00-10:30

שלב ראשון - קבוצתי

 1. הכנסו ללוח השיתופי- פאדלט הכיתתי ורשמו בעמודה של קבוצתכם לאילו תחומים קשור הנושא אותו בחרתם / על אילו תחומים הנושא בו בחרתם משפיע / מאילו תחומים הנושא בו בחרתם מושפע. (כלכלה, חברה, תרבות, מדיניות פנים, מדיניות חוץ, חינוך, מדע , חקלאות, בטחון, בריאות, תקשורת, וכדומה )
  למשל: בקבוצה בה נבחר הנושא נדידת ציפורים
  נושא זה נוגע בתחומים- חקלאות, תעופה, כלכלה, מדע ועוד

  2. כל אחד מחברי הקבוצה יבחר תחום אחד בו הוא יתמקד. רשמו בפאדלט את שמכם ואת התחום בו בחרתם להתמקד.

שלב שני- אישי

כל תלמיד מתמקד בחקר הנושא תוך התמקדות בתחום שבחר

 1. צפו בסרטון- הערכת מידע שמקורו באינטרנט
  https://www.youtube.com/watch?v=RO9lkw_rYR4
 2. כל תלמיד נדרש לחפש במרשתת (אינטרנט) 2 מקורות מידע אודות הנושא בו בחרתם, הקשורים לתחום בו בחרתם להרחיב.
  למשל: השפעת נדידת ציפורים על נתיבי טיסה.
  עליכם לחפש בשני מקורות שונים.
  על מנת לוודא שמקור המידע שמצאתם הוא מהימן ומתאים לעבודתכם היעזרו בטבלה הבאה.
  עבור כל אחד ממקורות המידע בצעו את המשימות הבאות: (כל תלמיד מבצע פעילות זו על מקורות המידע אותם הוא מצא)
  א. מהו שם האתר
  ב. השלימו את הטבלה הבאה שבקישור : (יש להעתיק רק את העמודה הראשונה והשלישית, אין צורך להעתיק את העמודה השנייה)

 

שלב שלישי ורביעי

נפתח בשעה: 11:00-12:00                                                                                                                                                         -

* מטלה מסכמת - מענה אישי וקבוצתי על שאלות                                                     


לביצוע בשעה: 12:15-14:00
 *מטלה באתר גלים עם ססמה אחידה   ומענה על שאלות 

* משוב לסיכום הפעילות                                                                                                                                                    _

 


לעזרה במשימות או שאלות - כתבו הודעה לכתובת: drorhelp@kdror.co.il