אודות מפת האתר פורומים צור קשר
| שכבת י' | שכבת י"א | שכבת י"ב | מערכת שעות | לוח מבחנים |
| בעלי תפקידים ותחומי אחריותם | הפעילות הפדגוגית השנתית | תכנון אירועים שנתי |

pageTitle=מועצת תלמידים יא יב ;

מועצות תלמידים בחטיבה העליונה:

במהלך שלוש השנים האחרונות פעלו בבית הספר מועצות תלמידים שכבתיות.
התלמידים אשר היו פעילים במועצות הגיעו למועצה ללא בחירות, אלא מתוך בחירה והתנדבות.
הרציונל שהסתתר מאחורי זה היה לתת אפשרות לכל מי שרוצה לקחת חלק בפעילות החברתית מבלי לעמוד למבחן כזה או אחר, מבלי לערב שיקולים של מקובלות בחברה, של מעמד חברתי כזה או אחר, של מצוינות בלימודים כגורם משפיע, של רייטינג חברתי ועוד מיני סיבות אשר יכולות לגרום לתלמידים לבחור בתלמיד זה או אחר.
המועצות מנו מספר גדול מאד של תלמידים, מה שהיווה גורם מקשה אך גם משמח.
בסוף שנת הלימודים הקודמת ביקשו תלמידי שכבת י"ב לקיים בחירות למועצת התלמידים מתוך השגה על מקום המועצה הבלתי נבחרת בעיני תלמידי השכבה ובעיני ההנהלה.
התנהלו שיחות ארוכות, בעד ונגד הבחירות, שיחות ומשאלים אשר עברו את כל תלמידי השכבה, כשבסיומו של התהליך, שהיה דמוקרטי ופתוח לחלוטין, הוחלט ללכת בשנה שלאחר מכן על בחירות למועצת י"ב.
כצפוי, כמו כל תהליך אשר ממשיך ומתגלגל, גם פה עברה דרישת קיום בחירות גם לשכבה הבאה אחריהם, כשגם פה נעשה תהליך הסברה לתלמידי השכבה, מלווה בהרצאה בנושא דמוקרטיה ומעורבות חברתית.
כיום, שנת תשס"ה, קיימות בבית הספר שתי מועצות נבחרות, י"א ו- י"ב, כששכבת י' פועלת מתוך בחירה והתנדבות.
הפגישות מתקיימות במהלך יום הלימודים, בזמנים משתנים, ברוב המקים בליווי מבוגר אשר ממונה על ליווי המועצות, לעיתים בכוחות עצמם, מה שמהווה מקור גאווה בהם.

מועצת תלמידים שכבת י"א מונה 16 תלמידים ותלמידות, להלן שמותיהם:

יו"ר המועצה - שני בן שם
סגן יו"ר המועצה - דניאל הלזנרט
1. שני בן שם
2. דניאל גלעדי
3. מור גיא
4. תום יאירי
5. דניאל הלזנרט
6. מיכל קסטנבאום
7. ניצן שליט
8. עופרי גרעיני
9. שירה גור זאב
10. ניר גרבר
11. שירה סלינגרה
12. חי כרמלי
13. רותם צדוק
14. מאיה אופנהיימר
15. אופיר ניר
16. עמית פדרינג


מועצת תלמידים שכבת י"ב מונה 17 תלמידים, להלן שמותיהם:

יו"ר המועצה - גל הכטלינגר
1. שחר פלדמן
2. גל אוריאן
3. מתן מורחי
4. גל הכטלינגר
5. אור גיא
6. תום כוכבי
7. אלעד פרבר
8. ספיר טנא
9. רויטל בלאיש
10. צליל סייג
11. נעמה פרי
12. עידו גולדברג
13. גל תורן
14. דנית ישראלי
15. עומרי צור
16. ניב שדה
17. מאיה לוי
בהצלחה.
צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600, טלפון 09-7613777 פקס 09-7613770
צור קשר ודווח על תקלות, כל הזכויות שמורות לקרית חינוך דרור ©2003