מה בחדשות? לרשימה המלאה
04.12.2016
נפתח הרישום להסעים עבור מועדי ב` ולימודים ביום שישי, 9.12.16 - הרישום יסגר ביום ג` בערב. נא הקפידו על רישום מיידי במדור היסעים.
04.12.2016
מחר יום שני, הלימודים ב"דרור" יחלו כסדרם. תלמידי שכבות י` ו י"א - ביום מקוון שיתנחל כסדרו החל מהשעה 8:30 לפי הלו"ז שנמסר ומפורסם גם באתר.
01.12.2016
הרשמה לבחינות מועד ב` במקצועות בית ספריים תיסגר ביום שני 5.12.16 ,נא הקפידו להירשם במדור חטיבה עליונה
אתרים
הסעות
החיים ברשת - "גלישה בטוחה"
משו"ב - מידע אישי והודעות.
התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית
מעבר מחטיבת ביניים לחטיבה עליונה
חדרי תחום
אבידות ומציאות
מידעת
משו"ב – מידייות, שקיפות ובקרה
אורחות חיים ותקנון
יומן אירועים ופעילויות : פיס ומידעת
פייסבוק
תחומים ומקצועות לימוד
קישורים מהירים
כתובת:
צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 4061866
טלפון: 09-761-3777 פקס: 09-761-3770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - סמל מוסד: 844076 קריית חינוך ניסויית "דרור" © 2016